astrologJohn

Horoskopet
Et horoskop er et nøjagtigt kort over solen, månen og planeternes stilling, målt fra det sted og tidspunkt, hvor du er født.
Tydningen er en beskrivelse af egenskaber, dit forhold til andre samt øvrige områder, der har betydning for den måde, du lever på.
Horoskopet kan sammenlignes med en værktøjskasse, der indeholder alle de redskaber, vi har behov for, og tydningen fortæller, hvordan du bruger disse redskaber, samt analyserer evt. konfliktområder, du gentagne gange løber ind i.
Prognose :
Udover tydningen af fødselshoroskopet gives en prognose for de følgende to-tre år. Du kan stille spørgsmål, så du kan få oplyst præcis de områder, der er interessant for dig, f. eks. arbejdssituation, hussalg og flytning, familie- og parforhold osv.
Ved bestilling får du:
En personlig tydning og en prognose
Der aftales et tidspunkt, hvor tydningen bliver gennemgået, hvilket tager mellem halvanden og to timer.
Herefter udleveres horoskopet i skriftlig form i et pænt layout.
Nærmere oplysninger John Finding på telefon 2016 1452
http://www.johnfinding.dk/index.asp?=1